امروز سه شنبه, 06 مهر 1395 - Tue 09 27 2016

منو

مطالب ویژهنشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي…

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهردار هاي مراكز شهرستانهاي استان هرمزگان در سالجاري در سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري تشكيل گرديد .در اين جلسه پيرامون مسائل مختلف…

جلسه بررسي مشكلات به وجود آمده در صدور…

جلسه بررسي مشكلات بوجود آمده در صدور پروانه ساختماني مالكين واقع در حريم شهر بندرعباس با حضورجناب آقاي ضرغامي مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها و آقاي پاكزاد و آقاي رضايي معاون اين…

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري ,…

به مناسبت 26 مرداد ماه روز آزادگان جناب آقاي ضرغامي مديركل امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده سرافراز دفاع مقدس شهرداريهاي استان تقدير و تشكر نمودند .

فيصل ضرغامي طيبي با حكم استاندار هرمزگان به…

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري، روستايي و شوراهاي استانداري هرمزگان منصوب شد .

جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداريهاي استان…

مديركل دفتر امور شهري و شوراها اعلام نمود جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداريهاي تابعه استان با حضور نماينده سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ، مهندس بهاري ميمندي قائم مقام شهرداري…

اطلاعيه شماره 4 در خصوص پذيرفته شدگان نهايي…

اطلاعيه شماره 4 در خصوص پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي شهرداريهاي تابعه استان
 1. آخرین اخبار
 2. اطلاعیه ها
 3. آئین نامه ها
 4. دستورالعمل ها
 5. مقالات
 6. پژوهش ها
نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

جلسه بررسي مشكلات به وجود آمده در صدور پروانه ساختماني واقع در حريم شهر بندرعباس

جلسه  بررسي مشكلات بوجود آمده در صدور پر...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

جلسه بررسي مشكلات به وجود آمده در صدور پروانه ساختماني واقع در حريم شهر بندرعباس

جلسه  بررسي مشكلات بوجود آمده در صدور پر...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

خطا: هيچ مطلبی براي نمايش وجود ندارد

نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

جلسه بررسي مشكلات به وجود آمده در صدور پروانه ساختماني واقع در حريم شهر بندرعباس

جلسه  بررسي مشكلات بوجود آمده در صدور پر...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

جلسه بررسي مشكلات به وجود آمده در صدور پروانه ساختماني واقع در حريم شهر بندرعباس

جلسه  بررسي مشكلات بوجود آمده در صدور پر...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

جلسه بررسي مشكلات به وجود آمده در صدور پروانه ساختماني واقع در حريم شهر بندرعباس

جلسه  بررسي مشكلات بوجود آمده در صدور پر...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...