امروز دوشنبه, 08 شهریور 1395 - Mon 08 29 2016

منو

مطالب ویژهنشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي…

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهردار هاي مراكز شهرستانهاي استان هرمزگان در سالجاري در سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري تشكيل گرديد .در اين جلسه پيرامون مسائل مختلف…

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري ,…

به مناسبت 26 مرداد ماه روز آزادگان جناب آقاي ضرغامي مديركل امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده سرافراز دفاع مقدس شهرداريهاي استان تقدير و تشكر نمودند .

فيصل ضرغامي طيبي با حكم استاندار هرمزگان به…

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري، روستايي و شوراهاي استانداري هرمزگان منصوب شد .

جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداريهاي استان…

مديركل دفتر امور شهري و شوراها اعلام نمود جلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداريهاي تابعه استان با حضور نماينده سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ، مهندس بهاري ميمندي قائم مقام شهرداري…

اطلاعيه شماره 4 در خصوص پذيرفته شدگان نهايي…

اطلاعيه شماره 4 در خصوص پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي شهرداريهاي تابعه استان
 1. آخرین اخبار
 2. اطلاعیه ها
 3. آئین نامه ها
 4. دستورالعمل ها
 5. مقالات
 6. پژوهش ها
نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

  مديركل دفتر امور شهري و شوراها  اعلام...

نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

  مديركل دفتر امور شهري و شوراها  اعلام...

خطا: هيچ مطلبی براي نمايش وجود ندارد

نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

  مديركل دفتر امور شهري و شوراها  اعلام...

نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

  مديركل دفتر امور شهري و شوراها  اعلام...

نشست مسئولين اداري و كارگزيني شهرداريهاي تابعه استان

اولين نشست مسئولين اداري و كارگزيني شه...

تقدير و تشكر مديركل دفتر امور شهري , روستايي و شوراها از پرسنل آزاده شهرداري

به مناسبت  26 مرداد ماه روز آزادگان جناب...

با حكم استاندار هرمزگان؛مديركل امور شهري...

  مديركل دفتر امور شهري و شوراها  اعلام...